Onze duikclub streeft naar een goede, prettige en veilige training met het oog op de beoefening van de onderwatersport, rekening houdend met de drie kenletters van onze club.
Vriendschap, Vreugde en Veiligheid staan bij ons centraal.

Vooraleer je een ervaren duiker zult zijn, wacht je nog een lange (maar prettige) weg doorheen alle facetten van onze sport, waarbij onze monitoren je zullen begeleiden.
We starten, in het zwembad, geleidelijk aan met de beginselen van het onderwaterzwemmen en het zal je verbazen hoe snel je vooruitgang boekt. En op een dag zal je, samen met je vrienden, bekwaam zijn om je eerste brevet te ontvangen.
Je zal vlug merken dat de duiksport geen competitiesport is, maar dat vooral kameraadschap belangrijk is. Daarom kijk je altijd eerst naar je buddy (ofte duikmaat) en dan pas naar jezelf. Dit zal je de kracht geven om, op een goede dag, tot Otter gedoopt te worden.

Wij hopen dat je jarenlang in Vriendschap, Vreugde en Veiligheid, samen met ons onze geliefde sport zult kunnen beoefenen en dat je voor ons allen een goede kameraad en duikpartner zult worden.

De Otters.