Rekeningnummer van de club : BE54 4163 2305 9197

Het lidgeld bedraagt 150 € en loopt vanaf januari tot december, een extra gezinslid wonende op hetzelfde adres betaalt 135 €.
Ben je reeds bij een andere club aangesloten (en daar verzekerd) dan betaal je 75 €.
Van dit bedrag moeten wij een groot gedeelte afstaan (o.a. verzekering) aan de federatie waarbij wij zijn aangesloten, zijnde NELOS (NEderlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport).  
Personen die later op het jaar aansluiten betalen lidgeld volgens onderstaande tabel:

 

Aansluiting in

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Lidgeld duiker

150 €

135 €

120 €

200 € **

180 € **

Lidgeld duiker (2de gezinslid wonende op hetzelfde adres)

135 €

120 €

105 €

175 € **

165 € **

Kandidaat 1* duiker : lidgeld + documententas 1*D + vergunning put van Ekeren + prepaid opleiding 1*Duiker + BND

325 €

315 €

295 €

365 € **

355 € **

**Lidgeld 2023 inbegrepen voor gebreveteerde duikers


    

 

Voor je lidgeld krijg je overigens veel terug:

    • Gratis vullen van flessen op dinsdag en zaterdag (200 of 300 bar)
    • Inkom zwembad-trainingen op donderdag van 21:00 tot 22:00 (september --> mei)
                                                         zondag van 12:00 tot 13:00 (oktober --> april)
    • Opleiding (theorie + praktijk) voor alle brevetten
    • 5 x per jaar het clubblad Buddylijntje
    • Lidgeld AVOS (Antwerpse Verstandhouding voor Onderwatersport)
    • Korting op de vergunning voor Muisbroek
    • Lidgeld NELOS
    • Het tijdschrift Hippocampus (tweemaandelijks)
    • Verzekering (tijdens trainingen, duiken, clubactiviteiten,…)
    • CMAS-kaartje
    • Gebruik van flessen, ontspanners en jackets tijdens trainingen
    • Gebruik van flessen, ontspanners en jackets tijdens de eerste 5 openwater duiken
    • Mogelijkheid om fles, ontspanner en jacket te huren
    • Wekelijks mogelijkheid tot clubduiken (Oosterschelde en/of Put Van Ekeren)
    • Gezellig clubhuis met zeer democratische prijzen

Opgelet: je bent pas verzekerd als je lidgeld betaald is en er een medische fiche aan de secretaris bezorgd is.    


 Tarieven homologatie diploma

De brevetten duiker 1*, 2*, 3* en 4* zijn CMAS-brevetten (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques/World Underwater Federation), ze zijn internationaal erkend en kunnen in onze club behaald worden: onze instructeurs staan in voor een degelijke theoretische en praktische opleiding en diezelfde instructeurs nemen ook de examens en openwaterproeven af. Dit kost U niets extra! 
Echter de homologatie door CMAS kost wel geld :

De tarieven vanaf 2022 zijn:

• 1* duiker: prepaid : 125 € 
                   deelopleiding : Theorie en zwembad : 35 €
                                             Duiken in open water : 90 €
                                             1*BND : 50 € 

• 2* duiker:  prepaid : 65 €
                    deelopleiding : Theorie en zwembad : 30 €
                                             Duiken in open water : 55 €

• 3* duiker:  prepaid : 50 €
                    deelopleiding : Theorie en zwembad : 23 €
                                             Duiken in open water : 37 €

• 4* duiker:  45 €
• Assistent Instructeur :  45 € 


• Administratieve inschaling (PADI, SSI, ...) : 100 € (+ 40€ aankoop duikboekje)
• Basis nitrox duiker : 50 €
• Gevorderden nitrox duiker : 70 €
• Duiker/Fotograaf I/II/III : 32 €
• Extended range duiker : 54 €
• Advanced Trimex duiker : 54 €
• Normoxic Trimex duiker : 54 €
• Kwalificatie nitrox/trimex blender : 27 €
• CCR Diluent Air/Trimex/Normoxic Trimex diver : 54 €

Dit geld is niet voor onze club, daarmee moeten wij de homologatie van je brevet betalen
Het rekeningnummer van de club :
BE54 4163 2305 9197 t.a.v. De Otters - 2900 Schoten