Aan het ontstaan van De Otters gaat een hele geschiedenis vooraf. . .
Indertijd dregde men naar drenkelingen met dreghaken of met verzwaarde prikkeldraad. Vanaf de oever gooide men haken, onderling verbonden met een koord, in het water en die werden dan terug binnengetrokken. Een tweede methode bestond hierin dat men een verzwaarde rol prikkeldraad over de bodem sleepte. Aanvankelijk deed men dit met behulp van een roeiboot, later werd dat een motorboot.

Op 8 juli 1966 verdrinkt er een jongetje van 7 jaar in het Albertkanaal, ter hoogte van de kapotte brug (waar nu de Liebig is). Er wordt gedregd volgens de methoden die zo juist beschreven werden.
Toevallig is ook sportduiker Maurice Moens uit Schoten ter plaatse. Hij wil helpen en vraagt toestemming om naar het kind te duiken. Dat wordt hem geweigerd. Getroffen door het hele gebeuren, schrijft hij een brief aan de toenmalige burgemeester, Imler, en stelt zich hierin als duiker, belangeloos, ten dienste van de gemeente. Op 13 juli 1966 worden zijn diensten aanvaard. Zijn hulp wordt voor het eerst ingeroepen op 21 juni 1968 door de commandant van de brandweer, R. Aerts, voor het bergen van een graafmachine die ter hoogte van Lommard in het Albertkanaal was terechtgekomen.

De betrokken overheid is van mening dat Maurice Moens voortaan best deel uitmaakt van het brandweerkorps en zo krijgt Schoten, op 26 juni 1968, zijn eerste brandweerman duiker. Al heel kort daarna, op 2 juli van datzelfde jaar, doet commissaris R. Gauwloos een beroep op deze duiker om een auto te bergen met een dode erin. . .

Wanneer het gemeentelijk zwembad in Schoten wordt geopend, rijpt bij L. Antonissen, commandant van de vrijwillige brandweer, de gedachte om een duikteam op te richten.
Op 27 oktober 1975 wordt zo'n team samengesteld met Jean Adriaenssens, Martin Bresseleers, Paul Caals, Constant De Beuckelaer, Constant Dierckx, Karel Gijsbrechts, Walter Mertens, Werner Muylle, Jan Stuer, Felix Van Camp, Hubert Van Camp, Constant Van Dijck en Jozef Van Dijck.
Er wordt onmiddellijk gestart met de theoretische lessen. De eerste oefenstonde in het zwembad vindt plaats op 20 februari 1976. Het onderricht wordt gegeven door Maurice Moens, die in het bezit is van een monitorsbrevet. Op 2 oktober 1976 wordt de groep uitgebreid met 7 leden van het Schotense politiekorps : adjunct commissaris Frans Bekers, inspecteur Herman Schuermans en de agenten Etienne Gernay, Guido Haneveir, Edward Hendrickx, Alfons Segers en Gustaaf Zegers. Danny Moens, die een brevet heeft dat hoger in graad is dan dat van de anderen, komt het instructeurskorps versterken en vanuit de Schotense brandweer komt er een tweede groep duikers bij : Roger Annaerts, Jan Dom, Walter Bonné en Maurice Orlans.

In datzelfde jaar sluit ook de Civiele Bescherming van Brasschaat aan bij de ploeg met Jan Geenen, François Smet en John Smet. En in september 1979 komen 2 leden van het brandweerkorps van Borsbeek de groep versterken : Pierre De Meirel en Harry Otte. Vanuit de brandweer van Brecht komen Guy Van Bavel en Louis Floren erbij.

Tot 1980 zijn de meeste leden aangesloten bij het Centrum Voor Verspreiding Der Duiksport, kortweg het C.V.D., te Antwerpen.
Er komen verscheidene aanvragen om bij deze ploeg te mogen aansluiten, ook vanwege personen die niet behoren tot de brandweer, de politie of de Civiele Bescherming !!!! Daarom wordt er op 2 september 1980 een duikclub opgericht door Frans Beckers, M. De Bisschop, Jan Geenen, Guido Haneveir, Danny & Maurice Moens. Later voegen Alidoor Dellafaille, Herwig Helsen en Eddy Pasmans zich bij de ploeg. De eerste duikclub van Schoten is geboren.
Door spijtige omstandigheden echter komt het een tijd later tot een splitsing en op 25 september 1983 wordt, in taverne Ons Huis in de Villerslei een nieuwe duikclub opgericht, nl. De Otters V.V.V. De stichters zijn : Frans Beckers, Alidoor Dellafaille, Eddy Pasmans, Danny & Maurice Moens en Rudi Vandermoeren. In deze nieuwe club zijn de brandweerkorpsen van Schoten, Borsbeek, Brecht, Malle en Ranst vertegenwoordigd en ook de politie van Schoten en de Civiele Bescherming van Brasschaat. De club telt dan 64 leden. Paul Reynaert sluit zich als eerste nieuw lid aan.
De Otters kennen als eerste voorzitter Frans Beckers, van 25 september 1983 tot 20 april 1989. Daarna komt Karel Vrammout, van 20 april 1989 tot 4 maart 1993 en daarna Maurice Moens van 4 maart 1993 tot hij op 8 januari 1996 overlijdt na een slepende ziekte. Op 30 januari 1996 wordt hij opgevolgd door de Paul Reynaert. Eddy Pasmans is secretaris vanaf het eerste uur tot 31 december 1994, waarna hij wordt opgevolgd door Willem Haak. Op 8 juli 1995 overlijdt den Eddy. De volgende voorzitters passeren de revue,Marco Nauwelaers , Michel Bertels , Bjorn Icke en de huidige voorzitter Dany Arcay.                                                                                                                              
Voorheen lid van het V.V.W. (Vlaamse Vereniging voor Watersport), besluiten De Otters op 20/02/96 lid te worden van NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport). Tevens sluit de club op 01/09/96 aan bij AVOS (Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en Sport).

De club bestaat dus reeds vanaf 1983 en groeit nog steeds verder.

Een club waar het leuk is om te vertoeven met een eigen compressor , gratis vullen en de mogelijkheid om materiaal te ontlenen.

Ook hebben we een eigen clubhuis waar de lessen doorgaan voor het behalen van je brevet en waar ook regelmatig een activiteit is gepland.

De Otters V.V.V. voeren als leuze Vriendschap, Vreugde en Veiligheid.